Oppgjøret mellom Akademikerne og staten går til mekling

Publisert 30.04.2018
Anders Kvam, forhandlingsleder Akademikerne stat
Akademikerne er enig med staten om et lønnssystem som er ytterligere forenklet. Akademikerne ønsket å fortsette prosessen og er skuffet over at staten har lukket forhandlingene om de øvrige delene av tariffavtalen, sier forhandlingsleder Anders Kvam.

Akademikerne gikk inn i årets lønnsoppgjør med krav om reallønnsvekst og forenkling av lønnssystemet. Den økonomiske rammen er ett av flere punkter som nå blir gjenstand for mekling. Forenklingene blir nå protokollført og del av en fremtidig tariffavtale.

Forenklingen kommer medlemmene til gode

- Skal statlige virksomheter kunne utvikle og tilby gode tjenester til innbyggerne må de kunne beholde viktig kompetanse. Endringene vi har forhandlet frem fjerner stivbente regler som hindrer god lønnsutvikling og fleksibilitet på arbeidsplassen. Forenklingen vil komme våre medlemmer til gode og kan hjelpe tillitsvalgte og arbeidsgivere å utvikle og styrke virksomhetene, sier Kvam.   

Det har ikke vært mulig å komme til enighet om alle deler av avtalen. Dette er en konsekvens av at de tre andre hovedsammenslutningene har brutt forhandlingene.

Skuffet over manglende forhandlingsvilje

Juristforbundet ønsker et forenklet lønns- og forhandlingssystem, hvor de lokale parter får større handlingsrom og påvirkning. Juristforbundet har vært en aktiv pådriver i dette arbeidet.

Vi er  skuffet over den manglende forhandlingsvilje fra arbeidsgiversiden som uttaler at de ønsker modernisering og forenkling. Juristforbundet mener det er på høy tid å fullføre de nødvendige endringene som må til for å oppnå målsettingen, sier Rikke C. Ringsrød, forhandlingsleder for Juristforbundet i statsoppgjøret.

Statsoppgjøret går nå til mekling, og fristen for å finne en løsning er 23. mai.