Når domstolenes frihet kolliderer med pressens frihet

Publisert 24.08.2017
RETTSSIKKERHETSKONFERANSEN: Da dommerne i britisk høyesterett fastslo at Brexit ikke var gyldig før parlamentet hadde gjort vedtak om det, ble de hengt ut i enkelte aviser som «folkets fiender». Da regjeringen drøyde med å ta dommernes uavhengighet i forsvar, haglet kritikken. Skal uavhengighet og frihet beskytte mot kritikk? Hvor langt kan ytringsfriheten tøyes?

Dr. Lawrence McNamara (bildet) ved The Bingham Centre for Rule of Law foredrar om sin forskning om dette på Rettssikkerhetskonferansen 17. oktober.

Trenger både domstolsfrihet og pressefrihet

McNamara skriver i sin blogg«... asserting the importance of press freedom does not mean that everything said in the press is valuable, accurate or should be accepted without question. On the contrary, where press criticisms tend to undermine the independence of the judiciary and respect for the rule of law then the substance of the positions in the press should be addressed.»

Han skriver videre: «Addressing the substance of the position taken by a newspaper is not an attack on press freedom.  Similarly, addressing the substance of a judgment made by a court is not an attack on judicial independence.  Freedom of speech works for both: it is about engagement with ideas and arguments.»

McNamara vil også knytte Donald Trumps verbale angrep på dommere til problemstillingen.

Erfaren forsker

Dr. Lawrence McNamara er visedirektør og seniorforsker ved The Bingham Centre for Rule of Law, rettssikkerhetssenteret på British Institute for International and Comparative Law i London. Han har en lang karriere som forsker og foreleser ved bl.a. University of Reading i England, dessuten Macquarie University og University of Western Sydney i Australia.

McNamara holder også foredrag på JuristForum 16. oktober om behovet for å åpne tidligere dommer som har være lukket av hensyn til rikets sikkerhet – for å underbygge rettssystemets legitimitet.

Spennede foredragsholdere

Den tradisjonelle Rettssikkerhetskonferansen arrangeres i år for 10. gang. Blant årets bidragsytere er også:

  • Siv Hallgren, leder for Gjenopptakelseskommisjonen
  • Cecilie Hellestveit, forsker og forfatter
  • Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann
  • Curt A. Lier, president i Juristforbundet
  • Årets vinner av Rettssikkerhetsprisen (offentliggjøres 4. oktober)

Rettssikkerhetskonferansen
Tirsdag 17. oktober 2017 kl. 11.30-15.30
Gamle Logen, Oslo
Registrering og lett lunsj fra kl. 11.00.

Åpent for alle | Gratis adgang | Påmeldingsfrist 30. september 2017