Lønnsoppgjøret – hva har skjedd og hva skjer fremover?

Publisert 08.05.2018
Anders Kvam, forhandlingsleder Akademikerne stat
Både brudd og enighet. Mye har skjedd i årets lønnsoppgjør og mye gjenstår. Her får du en kort oppsummering av lønnsoppgjøret så langt på de ulike tariffområdene.

Brudd i staten og Oslo kommune

Fristen for de offentlige tariffoppgjørene var som alltid 30. april kl. 24.00, og status etter forhandlingene er at det er brudd i Oslo kommune og staten, mens KS kom til enighet.

Dette innebærer at det blir mekling i Oslo kommune og staten, med oppstart etter pinse og med frist 23. mai kl. 24.00.

I Oslo kommune er det bare Akademikerne som er i brudd, og hovedgrunnen er kravet om endring av lønnssystemet slik at våre medlemmer skal få lokal lønnsdannelse. Dette lykkes ikke, og Juristforbundets forhandlingsleder i dette tariffområdet, Erik Graff, får en utfordrende jobb inn i meklingen.

Mekling på to hovedtariffavtaler

I staten ble det ikke enighet med noen hovedsammenslutninger, så her vil Akademikerne, LO, Unio og YS gå i mekling. For Akademikerne er det noen elementer som er «låst», dvs. at arbeidsgiver og Akademikerne er enige om disse og de vil ikke endres i mekling. Disse elementene vil gjøre hovedtariffavtalen enklere, og gi lokale parter større fleksibilitet og handlingsrom til å tilpasse behovet å den enkelte arbeidsplass. Akademikerne vil mekle med utgangspunkt i egen tariffavtale, og det er første gang det blir gjennomført mekling på to hovedtariffavtaler i staten.

Hva skjer videre?

Dersom meklingen ikke fører til enighet, ender det i streik. Dette berører selvsagt også Juristforbundets medlemmer, og om vi ender i konflikt kommer vi raskt med informasjon. Meklingsfristen for Oslo kommune og staten er 23. mai kl. 24.00, hva som skjer videre vet vi først etter dette.