Juristforbundet følger opp flytting av statlige arbeidsplasser

Publisert 16.02.2017
Utklipp fra Aftenposten: "Regjeringen flytter hundrevis av statlige arbeidsplasser ut av Oslo"
Faksimile: Aftenposten. Foto: Olav Olsen
På tirsdag meldte Aftenposten at regjeringen ønsker å flytte mange hundre etablerte arbeidsplasser ut av Oslo. Juristforbundet vil følge saken og bistå våre medlemmer, sier Curt A. Lier.

Våren 2016 ble Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre enige om et nytt kommunalt inntektssystem. Partiene meldte da at det nye inntektssystemet skulle sikre gode og likeverdige tjenester i hele landet samt gi økonomiske insentiver for å få kommuner til å slå seg sammen. Venstre støttet avtalen om nytt inntektssystem mot at arbeidsplasser skulle flyttes ut i distriktene.

Hvor mange og hvilke arbeidsplasser det var snakk om, skulle utredes. Det vi foreløpig vet, er at Landbruksdirektoratet, Norges vassdrag- og energidirektorat, Fredskorpset og Kulturrådet trolig blir berørt. Politihøgskolen er også nevnt.

Juristforbundets president, advokatkontor og arbeidslivsteam har i dag avholdt møte med de tillitsvalgte i de berørte virksomhetene. 

Se Aftenposten.no: Regjeringen flytter hundrevis av statlige arbeidsplasser ut av Oslo