Hvordan og når får juristene seg jobb?

Publisert 03.04.2017 av Ingvild Janne Tørlen
Student med laptop
Foto: iStock.com/maxozerov
Når lønner det seg å begynne å søke jobb? Hvor lang tid tar det å få en relevant jobb for nyutdannede jurister? Juristforbundets undersøkelser kan gi deg noen svar, og kanskje avkrefte enkelte myter.

Etter mange år med kollokviegrupper, tøffe eksamensperioder, mange timer på lesesaler og ofte stramt budsjett kommer tiden for arbeidslivet på fulltid. Rundt halvparten av de uteksaminerte kandidatene fra 2016 startet jobbsøk i løpet av siste semester. Flesteparten brukte stillingsutlysninger på internett, direkte kontakt med arbeidsgiver og 34 % brukte også det personlige nettverket sitt i prosessen.

Halvparten av kandidatene i 2016 fikk jobb før avsluttende eksamen, noe som er en liten økning fra tidligere år. 10 % brukte 6 måneder eller mer på å få seg jobb. Tidligere undersøkelser har vist at ca. 85 % er yrkesaktive seks måneder etter eksamen. I 2016 sier 17 % at de fikk jobb uten å søke.

Hvem er de uteksaminerte juristene?
Kvinneandelen av uteksaminerte kandidater har holdt seg stabil siden 2014 på 67 %, og to tredjedeler av de uteksaminerte kandidatene er i aldersgruppen 26 til 29 år. Omtrent 8 % er voksne studenter over 34 år.

Tidsbruk og selvopplevd karakternivå
61 % mener at de brukte 5 år på studiet, og her skiller UiO seg noe ut med at flere brukte 6 år enn på UiB og UiT. Her er det verdt å merke seg at de ulike studiestedene har forskjellige studieløp med tanke på kurs og eksamener, samt ulike tradisjoner for praksis og utenlandsopphold. Det er flere som brukte 5 år i 2016 enn tidligere, mens det er stabilt at omtrent en tredjedel brukte 6 år. Nær halvparten anser seg selv som C-kandidat, rett over førti prosent mener de er B-kandidat, mens kun 6 % anser seg selv som A-kandidat. Blant kandidatene fra UiB og UiT mener over 60 % at de har opplevd negativt karakterpress på studiet, mens det blant kandidatene fra UiO er 46 % som mener det samme.

Bygg deg et personlig nettverk
Mange jusstudenter har praksis- eller traineestilling hos ulike arbeidsgivere mens de studerer. Den kontakten du etablerer med kollegaer og ledere i slike situasjoner er uvurderlig i jobbsøkingsprosessen. Det kan gi deg muligheter både på det arbeidsstedet og via dine kontakters nettverk. Av de som er yrkesaktive med fast stilling har 47 % hatt traineeopphold, mens de som fortsatt søker jobb har kun 14 % hatt traineeopphold. Det er da viktig å gjøre en skikkelig god jobb mens du er der. På Juristforbundets studentsider finner du oversikt over ulike trainee- og praksisplasser.

Et godt råd for å bygge nettverk kan være å delta på Juristdagen eller andre jusrelaterte arrangementer i det området du ønsker å jobbe. Da blir du kjent med ulike jurister, og kan få vist fram kunnskapene og egenskapene dine.

Mange som har fast stilling var aktive utenom studiene
Et generelt funn i undersøkelsen fra 2016 viser at blant kandidatene som er yrkesaktive er det mange flere som var aktive ved siden av studiene enn blant de som studerer videre eller søker jobb. Over halvparten av de som har fast stilling viser til at de hadde relevant deltidsarbeid i løpet av studiene. Det er kun 10 % av de som har fast stilling som sier de ikke hadde noe praktisk erfaring i løpet av studiene, mens over 40 % av de som søker jobb viser til ingen praktisk erfaring. Samtidig mener ca 40 % at praksis har svært stor betydning for å få en relevant juridisk jobb, og 55 % mener at karakterer har svært stor betydning for en relevant juridisk jobb. For sin nåværende stilling sier ca 13 % at karakterer var av svært stor betydning, mens praksis, tidligere ansatt/trainee/praksis, bekjentskap og valgemner scorer høyere på betydning for den nåværende jobben.

37 % av de yrkesaktive med fast ansettelse har hatt tillitsverv. Type tillitsverv, hva du lærer og hvordan du tar dette med deg videre er viktig å reflektere over. Du kan for eksempel lese om jusstudentene som er aktive i Juristforbundet på studentsidene.

Hvor mange jobbtilbud får nyutdannede jurister?
Over 73 % av kandidatene i 2016 fikk ett eller to jobbtilbud, og det kan se ut som mange har takket ja til sine første jobbtilbud. 36 % av kandidatene søkte på mellom 1 og 5 jobber. 15 % søkte på 6-10 jobber, 16 % på 11-20 jobber og 9 % har søkt på over 50 stillinger. Kun ytterst få har fått så mange som 4 eller 5 jobbtilbud. 

Halvparten begynner i fast stilling
Omtrent halvparten av kandidatene er yrkesaktive i fast stilling, mens ca. 32 % er midlertidig ansatt. Undersøkelsen tar her ikke hensyn til om kandidatene hadde eksamen på vår eller høst. Av kandidatene som har studert i Oslo er det høyest andel med fast stilling. ,mens det er noe lavere blant kandidatene fra Bergen og Tromsø. Av kandidatene fra UiT er det likt antall kandidater som har fast stilling og midlertidig stilling. Dette kan gjerne relateres til utvalget av juridiske stillinger i området rundt studiestedet, men undersøkelsene gir ikke informasjon om hvorvidt kandidatene har flyttet på seg seller valgt å jobbe i samme området som studiestedet. Det er svært få som starter som selvstendig næringsdrivende rett etter eksamen i rettsvitenskap.

Når man får seg jobb, er selvsagt avhengig av når man faktisk begynner å søke jobb. Mange begynner å søke jobb etter eksamen, og jo senere man begynner å søke jobb dess lengre tid tar det før man får seg jobb.