Ferske jurister i første jobb

Publisert 03.04.2017
Dame leder møte
Foto: iStock.com/fatcamera
Vi har jo hørt det: Jusstudentene er i lomma på rike advokatfirmaer. Stemmer det at studentene lar seg kjøpe av tapas og sjampis på Oslos ytterste bryggekant? Juristforbundets undersøkelser gir et annet og langt mer nyansert bilde av hva som motiverer de nyutdannede. Det er liten grunn til bekymring.

Juristforbundets undersøkelser viser at 83 % av de nyutdannede juristene fra 2016 er yrkesaktive. Hva er viktig for de nye juristene når de søker jobb?

Juridisk relevans er viktig også i den første jobben

Arbeidsmiljø, juridisk relevans og faglige utfordringene er svært viktig for de nyutdannede juristene når de søker jobb. Stabilitet og trygghet er viktigere enn lønn. 62 % svarer at de er svært tilfredse med nåværende stilling. Det er kun 5 % som ikke er fornøyde i det hele tatt. Dette er stabilt med tidligere års undersøkelser.

Hvis de juristene kunne velge fritt, hvor vil de jobbe?

Politiet er den mest populære arbeidsplassen for de yngre juristene, men det er kun 2 % av kandidatene fra 2016 som per februar 2017 jobber i politiet. Andre populære arbeidsplasser er advokatkontor, Fylkesmann, Utenriksdepartementet, Konkurransetilsynet, Barneombudet eller Sivilombudsmannen. Mange av jobbene på ønskelisten er i offentlig sektor, som heldigvis er reflektert i at over halvparten av studentene begynner der. Det er mange velkjente juridiske arbeidsplasser som nevnes, selv om det finnes en enorm bredde av juridiske stillinger i det norske samfunnet. Juristforbundets intervjuer med over 50 medlemmer gir en smakebit på utvalget av muligheter i arbeidsmarkedet.

Privat eller offentlig sektor?

Det er kun 5 % som mener at sektor er svært viktig for dem når de søker jobb. Nesten halvparten går til privat sektor, og litt flere til offentlig sektor - inkludert 14 % som begynner i ulike kommuner. Kandidatene fra UiO har i større grad enn de fra UiB og UiT begynt å jobbe i privat sektor enn i statlig sektor. Av alle som jobber i privat sektor er det 65 % som jobber i advokatfirma, mens resten er fordelt på andre arbeidsplasser, organisasjoner og bank/finans/shipping. Dette gjenspeiles også i Juristforbundets seksjoner og medlemsforeninger for øvrig.

For de som arbeider i statlig sektor har flertallet begynt i direktorater, etater eller tilsyn.

I tillegg er det ikke tilfeldig hvor arbeidsplassen ligger da geografisk plassering er viktig. Et stort flertall har fått jobb på det geografiske området de ønsket. Fra UiT er det 16 % som nå jobber i Oslo/Stor-Oslo, mens 68 % jobber i Nord-Norge. Fra UiB er det en større andel (35 %) som nå jobber i Oslo/Stor-Oslo, mens 45 % har fått seg jobb på Vestlandet. Kandidatene fra UiO har flyttet minst på seg, siden 75 % jobber i Oslo/Stor-Oslo og kun 13 % har begynt å jobbe utenfor Østlandet.

Framtidsplanene for de unge juristene

Selv om 95 % er svært tilfredse eller tilfredse med nåværende stilling, ønsker juristene andre utfordringer på sikt. Omtrent halvparten ser for seg å bytte jobb innen 3 år, mens hele 78 % ønsker å bytte jobb innen 5 år. Framtidsplanene er jevnt fordelt på privat sektor, offentlig sektor eller at sektor ikke er viktig. For øvrig i Juristforbundet skiftet 2 700 medlemmer arbeidssted i 2017. 

Er du blant dem som ønsker å skifte jobb? Bruk Juristforbundet som karrierepartner

For deg som ønsker å utvikle deg eller søke nye utfordringer i løpet av de kommende årene har Juristforbundet flere relevante tilbud. Noen av tilbudene er også relevante for deg som er litt misfornøyd med arbeidssituasjonen din.