Aupairordningen bør avvikles

Publisert 13.02.2017 av Susanne Eliassen, visepresident i Juristforbundet
I februar ble et ektepar dømt til ubetinget fengsel for utnyttelse av aupairordningen og brudd på utlendingsloven. Dommen slo fast at de filippinske damene ikke hadde vært aupairer, men i realiteten underbetalte hushjelpere. Dommen er ikke rettskraftig.

Denne saken er langt fra den første og mest alvorlige vi har sett, men den demonstrerer godt hvor alvorlige forholdene er for aupairer i Norge. Aupairer utnyttelse i form av lange arbeidsdager med lav godtgjørelse og begrenset fritid og frihet.

Toppen av isfjellet

Innføringen av karanteneregler har ført til en markant økning i antall saker. I fjor ble 29 personer ilagt karantene, en firedobling fra tidligere år. Etter min mening er dette trolig bare toppen av isfjellet. I Norge er det ca. 3000 aupairer. At støttesenteret årlig mottar 1300 henvendelser, underbygger min påstand.

Utnyttelse av aupairordningen er i realiteten utnyttelse av andre mennesker. Denne sammenhengen er lett å se. Men det store spørsmålet er om aupairordningen i seg selv er en utnyttelse av andre mennesker?

Voksne kvinner fra fattige land

Vi kjenner alle noen som har vært aupairer, og mange kjenner noen som har hatt aupairer. Jeg ser imidlertid vesentlige forskjeller mellom dem jeg kjenner som har vært det og de aupairene bekjente har hatt.

Venninner av meg som har vært aupairer, var klar for et friår. Da var ordningen perfekt. De fikk mulighet til å reise utlands, samtidig som de fikk kost, losji og lommepenger, akkurat det de trengte for å oppfylle ønsket om et betalt friår i utlandet. Dessuten fikk de en porsjon kulturopplevelse og kanskje muligheten til å lære et nytt språk. Noen opplevde selvsagt uheldige ting, men de tok kontakt med organisasjonen de hadde avtale med og fikk byttet familie eller reiste hjem.

De aupairene som omtales i norske medier og som bekjente av meg har, er voksne kvinner fra fattige land i Asia. Mange av dem kommer fra fattige familier og har egne barn i hjemlandet. De kommer ikke hit for å oppleve et friår og kulturutveksling; de kommer med et ønske om å tjene penger for å forsørge seg og sin familie.

Billig arbeidskraft

En aupair har ikke vernet som arbeidsmiljøloven gir. Som aupair er du ikke en arbeidstaker. Du har ikke en lønn som du kan leve av og forsørge deg og familien med. Du har ikke noe sikkerhetsnett dersom du skulle bli syk eller vertsfamilien ikke ønsker deg mer. Du er i realiteten billig arbeidskraft men med svært få rettigheter. Når du i tillegg jobber innenfor hjemmets fire vegger, blir du svært sårbar.

Frykten for å mistet jobben og måtte dra hjem, er frykten for å ikke kunne forsørge egen familie. Det medfører mange godtar mye mer enn ordningen legger opp til og at man blir ulovlig utnyttet.

Må avskaffes

Jeg mener aupairordningen må avskaffes. Dreiningen mot hvem som er aupairer i Norge i dag (over 90 % kommer fra fattige land i Asia) og økningen i antall utnyttelsessaker, tilsier at tiden bør være over for denne ordningen.

Jeg har full forståelse for at mange trenger hjelp i hjemmet, men jeg mener dette kan løses ved å kjøpe tjenester eller ansette noen på ordinære arbeidsvilkår. Jeg vet også at mange vertsfamilier er anstendige og at mange barn har hatt glede av aupairene som har vært i familien. Men altfor mange må ofre mye eller bli utnyttet innenfor ordningen.

Liten pris å betale

Kulturutveksling for ungdom ivaretas i dag ved utvekslingsmuligheter både på videregående skole og under høyere utdanning. Jeg vet at ikke er alle forunt å få den muligheten og at mange norske ungdommer i realiteten vil miste muligheten for et «betalt» kulturutvekslingsår. Men dette er, etter min mening, en liten pris å betale for å hindre utnyttelse av sårbare mennesker.

Til sist vil jeg påpeke at mens vi venter, kan vi ikke sitte og se på at det kuttes i støtten til dem som hjelper utnyttede aupairer . Etablerte støttesentre har i flere år fått kuttet støtten og trues av nedleggelse. Da vil en svært sårbar gruppe stå uten noen form for støtte og hjelp dersom de trenger det.