Akademikerne: Oslo kommune henger etter i lønnspolitikken

Publisert 25.04.2017
Erik Graff
– Lønnsforhandlingene må flyttes ut i de enkelte bydelene og etatene. Dette er nødvendig for å sikre høy kompetanse i kommunen – og dermed byens velferdstjenester, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Tirsdag åpnet lønnsoppgjøret i Oslo kommune. Akademikerne har et tydelig krav til kommunen: All lønn fordeles lokalt. 

– Dagens lønnssystem er utdatert og Oslo er nå det eneste området der lønnen forhandles sentralt for våre medlemmer. Det er på høy tid med en endring også i Oslo, – som nå henger etter i lønnspolitikken, sier Graff.  

Akademikerne har over flere år krevd at lønnsforhandlingene skal skje lokalt. Resten av kommune-Norge har lokale forhandlinger – og i fjor kom man til enighet om en tilsvarende forenkling og modernisering av systemet i staten. 

– For å tiltrekke seg og beholde flinke medarbeidere må de lokale lederne selv få ansvar for lønnsforhandlingene. De ulike etatene og bydelene kjenner sine behov best, og lønn er et viktig virkemiddel for å sikre høy kompetanse. Sterke fagmiljøer gir Oslos befolkning gode offentlige tjenester, sier Graff.  

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. mai.   

Akademikerne forhandler for 2.863 medlemmer i Oslo kommune.

Mer informasjon om lønnsoppgjøret finner du på akademikerne.no