Akademikerne kritisk til flytteprosess: Ansatte må involveres

Publisert 16.02.2017
Anders Kvam, Akademikerne
I dag varslet kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner flytting av flere statlige arbeidsplasser fra Oslo til distriktene. – Vi opplever at medlemmer og tillitsvalgte blir kastet rundt som en del av en politisk hestehandel uten at det tas hensyn til medbestemmelse og involvering av de ansatte, sier Anders Kvam, leder av Akademikerne stat.
Statsråden meldte på et pressemøte i dag at regjeringen ville flytte flere hundre arbeidsplasser ut av Oslo og utrede flytting for så mange som 1200. Ifølge Aftenposten kan i alt hele 1800 arbeidsplasser ende opp med å bli flyttet ut fra Oslo.

– Akademikerne er positive til å etablere statlige arbeidsplasser rundt om i landet, men det må gjøres på riktig måte. Å glemme arbeidsgiveransvaret i en politisk sak som denne er ikke veien å gå. Vi har medlemmer og tillitsvalgte som opplever at de ikke blir hørt når deres arbeidsplasser nå blir vurdert relokalisert på et nytt sted, sier Kvam.

I denne prosessen har politikerne ikke tatt hensyn til at kompetansen på arbeidsplassene kommer til å forsvinne, og at man må bygge helt nye fagmiljøer. Dette vil svekke tjenestetilbudet i lang tid fremover.

– All erfaring fra slike prosesser tidligere viser at dette i realiteten er å legge ned og bygge opp igjen fagmiljøer. Akademikerne mener at man her kaster en hardt opparbeidet kompetanse på båten og svekker statlige tjenester frem til det er bygget opp et nytt fagmiljø, sier Kvam.

Akademikerne mener at omstilling i både offentlig og privat sektor er umulig å gjennomføre uten involvering av de ansatte. De tillitsvalgte sitter på nøkkelroller og er nødt til å involveres i hele fasen av en omstilling.

– Det er merkelig at ikke politikerne tar inn over seg arbeidsgiveransvaret staten har når de fatter politiske vedtak. Her tar man avgjørelser uten å inkludere de ansatte og deres rett til medbestemmelse, og slike prosesser vi ser nå er kroneksempelet på hvordan det ikke skal gjøres, sier Kvam.