Advokatbransjen støter fra seg de unge

Publisert 03.03.2017
Utklipp fra DN: "Sier nei til advokatfirmaene"
Faksimile: DN, foto Linda Næsfeldt
– Mitt inntrykk er at min generasjon er mindre motiverte av lønn og prestisje. Likhet, samboerskap, familie og fritid er verdt mer. Det vil si at arbeidsgiver tjener på å gjøre noe med dette, sier jusstudent Pauline Sommerfelt Helle til Dagens Næringsliv.

Helle er en av mange jusstudenter som har bestemt seg for at hun ikke vil jobbe i et advokatfirma. Til DN sier hun at generelle forventinger om 70-80-timers uke ikke frister, og mener historiene om kvinner som slutter etter å ha fått barn vil skade bransjen.

De årlige kandidatundersøkelsene Juristforbundet gjør i samarbeid med universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø viser at Politiet ligger på en soleklar førsteplass over ønskearbeidsplasser for de nyutdannede juristene. Utenriksdepartementet og fylkesmannsembetene er også attraktive arbeidsplasser. Rundt 30 % av de nyutdannede jobber i et advokatfirma. De nyutdannede oppgir arbeidsmiljø, faglige utfordringer og juridisk relevans som viktigst når de søker jobb.

Juristforbundets president Curt A. Lier har fulgt utviklingen over flere år, og er opptatt av å avlive myten om at «alle» vil bli advokater på grunn av lønnsnivået. Samtidig peker han på at flere kvinner enn menn velger å jobbe i det offentlige.

– Når vi vet at det er langt flere kvinnelige studenter på jussen, gjør dette noe med rekrutteringen til advokatfirmaene, sier han til DN, og understreker at det kan få store konsekvenser. Det er flest kvinner blant dem som får best karakterer. Hvis ikke advokatbransjen evner å fremstå som en attraktiv arbeidsplass for disse, blir det vanskelig å konkurrere om den beste arbeidskraften.

– Muligheter til faglig utvikling og til å bli satset på gjennom hele livsløpet er viktigere enn å tjene penger, sier Lier.