– Etterforskere bør trenes og sertifiseres

Publisert 20.03.2017
Curt A. Lier
Lederen av Stortinget justiskomité, Hadia Tajik (Ap), har sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen om sertifisering av politijurister og politietterforskere. Hun tolker statsråden som motstander av en slik ordning. Juristforbundet støtter en sertifiseringsordning for etterforskere.

Tajik mener en slik ordning vil heve statusen til etterforskningsfaget. Juristforbundets president, Curt A. Lier, er enig i denne vurderingen.

– Politi i felt er underlagt årlig trening og godkjenning, en sertifisering. Det stilles i dag ingen tilsvarende krav til politijurister og etterforskere. Dette til tross for at det bør stilles særlige krav til kompetanse og dyktighet til disse stillingene, kommenterer Curt A. Lier.

Han mener kompetanseheving og sertifisering vil bidra til heve kvaliteten på etterforskningen, noe som er svært relevant i forhold til det rådende fokuset på forbedringen av politietterforskningen.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor det ikke skal stilles formelle kompetansekrav også til politijurister og politietterforskere, sier Juristforbundets president.