Et riktig signal fra regjeringen

Publisert 03.02.2021 av Sondre Christoffer Karlsen Lie, leder av Juristforbundet - Student

Nylig la regjeringen fram nok en krisepakke for å demme opp for de negative effektene pandemien har på samfunnet. Pakken inkluderte 1,1 milliarder kroner rettet mot oss studenter - et stort skritt i riktig retning.

Med en tiltakspakke på over én milliard kroner til studentene viser regjeringen at de tar vår situasjon på alvor. Det er vi i Juristforbundet – Student selvfølgelig glad for. Noen tiltak burde og må likevel forbedres for at alle studenter som sliter skal få det best mulig i den ekstraordinære situasjon vi befinner oss i.

Oppfølging av de sårbare

Regjeringen bevilger nå ytterligere 78,5 millioner kroner til oppfølgning av studenter og da særlig de som sliter. Jeg håper at dette kan bidra til å hjelpe de mange jusstudentene som sliter, noe vi nylig fikk dokumentert i Juristforbundets undersøkelse.

Det er også positivt at regjeringen gir 150 millioner til en midlertidig ordning som kan lønne studenter for å gi faglig oppfølging, særlig til første og andreårsstudenter. Det var tydelig i undersøkelsen vår at undervisningen ikke har vært god nok i denne perioden og jeg håper at dette kan bidra til bedre faglig utbytte for studenter i hele landet.

Kan søke om tilleggslån

Regjeringen åpner også for at studenter som kan dokumentere tapt inntekt i perioden 16. juni 2020 – 15. juli 2021, kan søke om et tilleggslån på 26 000 kroner hvorav 40 prosent blir omgjort til stipend. Ifølge Kunnskapsdepartementet anslås det at rundt 30 prosent av studentene vil søke om dette, mot 20 prosent i fjor vår.

Tiltaket er godt, men jeg gjør meg umiddelbart to tanker.

Etter min mening burde stipendandelen vært mye høyere enn 40 prosent. Vi studenter er tross alt den eneste gruppen som får deler av koronastøtten som lån, i motsetning til både bedrifter, selvstendig næringsdrivende og andre arbeidstakere.

Jeg er også bekymret for at regjeringen regner med at kun 30 prosent av studentene vil falle innenfor ordningen. Det betyr i så fall at veldig mange faller utenfor og vil få det ekstra vanskelig økonomisk sammenlignet med de som kan søke og få innvilget støtte.