Undersøkelse om studiesituasjonen under koronakrisen

Publisert 14.12.2020

iStock.com/svetikd

Juristforbundet – Student sender denne uken ut en viktig landsdekkende undersøkelse om studiesituasjonen under koronakrisen.

Vi håper du kan sette av 3-4 minutter for å dele dine erfaringer med oss. Alle som svarer er med i trekningen av 10 Universalgavekort på 1.000 kroner hver. Svarfristen er 23.12.2020.

Kartlegging av studiehverdagen

Alle studentmedlemmer vil motta undersøkelsen på SMS. Målet er å avdekke svakheter i undervisningen og andre utfordrende forhold du kan ha opplevd i studiesituasjonen under koronakrisen. Vi vil kartlegge hvordan du har opplevd studiehverdagen, herunder grad av stress, bekymring, samt andre potensielt utfordrende forhold og om noe har endret seg til det positive under koronakrisen. I tillegg spør vi hvilke konkrete tiltak du kunne tenke deg at universitetet eller fakultetet gjennomfører for å bedre situasjonen.

Vi ønsker å belyse utfordringer og annet studenter har opplevd under koronakrisen. Vi vil bruke funnene til å komme med konkrete forslag til tiltak som universitetene og fakultetene kan gjøre for å bedre situasjonen for de som har hatt utfordringer under denne ekstraordinære perioden.

Oppfordrer alle til å svare

Vi oppfordrer deg til å svare på undersøkelsen, uansett om du har hatt negative eller positive erfaringer. Slik vi får et bredest mulig grunnlag for å vurdere situasjonen for alle jusstudenter.

Undersøkelsen er anonym.