Tips til jobbintervjuet - for deg som er nyutdannet jurist

Publisert 10.01.2022 av Inger-Christine Lindstrøm

iStock.com/vadimguzhva

Du skal på intervju. Det betyr at den arbeidsgiveren har vurdert din bakgrunn, CV og søknad som aktuell og interessant for jobben. De har tro på at du kan være den de ser etter. Nå må dere bli litt bedre kjent først, både faglig og som personer. Dette skjer i jobbintervjuet.

Enten intervjuet skal være digitalt eller i et personlig møte behøver du å forberede deg.

Før intervjuet

 • Les gjennom utlysningsteksten til den aktuelle jobben på nytt. Ha riktig versjon av din egen CV og søknad tilgjengelig.

 • Du kan godt spørre dem hvor mange som vil delta i intervjuet, dersom du ønsker å vite det på forhånd.

 • Tenk gjennom hva du skal svare på de mest typiske spørsmålene som nesten alltid kommer i jobbintervjuer. «Kan du fortelle oss litt om deg» og «Hvorfor bør vi velge deg» for eksempel. Fortell gjerne om litt mer enn bare det rent faglige. De skal ansette en kollega likeså mye som en fagperson/jurist.

 • Forbered gjerne noen spørsmål du kan stille. For eksempel hva som vil være typisk innhold i en arbeidsdag, hvordan de vil beskrive arbeidsmiljøet og hva de mener er viktig for å lykkes godt i denne jobben.

På intervjuet

 • Planlegg og legg til rette for en mest mulig stressfri ankomst og gjennomføring av intervjuet, enten det skal foregå på nett eller hos arbeidsgiver.

 • Førsteinntrykket er viktig. Kle deg passe pent, og ha en «ryddig» bakgrunn om intervjuet er digitalt.

 • Det er helt naturlig å være nervøs og spent. Ofte kan det hjelpe at du forteller det til de som skal intervjue deg. Det å sitte godt på stolen og puste godt kan også hjelpe.

 • Hør etter når du får et spørsmål under intervjuet. Tenkepause før du svarer er helt fint.

 • Prøv å fordele oppmerksomheten og blikk-kontakten med alle deltagere i intervjuet.

 • Noen ganger velger arbeidsgiver å gi kandidaten en skriftlig oppgave som en del av intervjuet. Da kan du få vist mer av hvordan du resonerer og skriver blant annet.

 • Noen ganger er det bare en intervjurunde før de tar en avgjørelse. Andre ganger blir det annengangsintervju og eventuelt oppgaver og/eller tester. Dersom de ikke forteller om den videre prosessen kan du spørre dem om hva som kommer til å skje videre (og når).

 • Vis og fortell at du er interessert og motivert for jobben. Du skal ikke bestemme deg helt før jobbtilbudet er mottatt.

Etter intervjuet

 • Du kan gjerne sende en kort e-post etter intervjuet og takke for samtalen. Arbeidsgivere liker godt å vite at du hadde en god opplevelse, og at du fortsatt er interessert.

 • Når fristen for når de har antydet at du vil få en tilbakemelding om resultatet er gått ut er det helt greit å ta kontakt selv og spørre hva som er status.

 • Fortsett gjerne å sende ut flere søknader selv om du har intervju på gang. Det er helt vanlig at det ikke kommer jobbtilbud etter alle intervjuer, og da er det greit å ha flere søknader ute til enhver tid.