Mastergradsstipend fordelt til fire spennende oppgaver

Publisert 06.11.2020

iStock.com/BartekSzewczyk

Innen søknadsfristens utløp hadde vi mottatt 60 søknader, hvorav svært mange gode søknader.

Hovedstyret i Juristforbundet har nå vedtatt tildeling av mastergradsstipend for høsten 2020. Hvert stipend er på kr. 25.000.

Her er de heldige mottakerne av mastergradsstipend og deres oppgavetemaer:

Amber Ingelin Arthur:

«Er det en menneskerett å kunne dra på hytta? - En undersøkelse av forbudet mot å overnatte på fritidseiendom i anledning Covid-19, og hvorvidt det var i samsvar med menneskerettskonvensjonene.»

Maren Kristin Berre:

«Betydningen av å trekke grensen mot helsehjelp i relasjon til brukerstyrt personlig assistanse.»

Håvard Kristiansen:

«Overføringsrettens grense ved digitale nedlastinger - Om adgangen til å videreselge nedlastet materiale etter opphavsrettsdirektivet»

Julia Rakel Sjøholt Snellingen:

«Digital ekskludering eller digital inkludering? Om borgernes rettigheter i møte med den digitale velferdsstat.»

Mer informasjon om Juristforbundets mastergradsstipend finner du her.

Neste søknadsfrist er 10. februar.