CV-tips til deg som jusstudent

Publisert 10.01.2022 av Inger-Christine Lindstrøm

iStock.com/BartekSzewczyk

Når du skal søke din første jobb som jurist behøver du en oppdatert og oversiktlig CV.

Her kommer noen tips til hvordan du kan få en best mulig CV.

Arbeidsgivere leser ofte CV-en din før de leser søknaden. Det er viktig at CV-en din er oversiktlig og tydelig, og at den presenterer deg på en god måte. Mange arbeidsgivere ber deg søke ved å legge inn CV-informasjon (og søknad mm) i deres jobbsøker-databaser. Det allikevel lurt å ha en CV du selv har utarbeidet, og som du kan oppdatere og tilpasse etter hva slags jobb du skal søke på.

Noen gode råd:

 • Bruk et oversiktlig oppsett. Personalia helt øverst. Bilde er valgfritt og vanligere når du søker i privat sektor enn i offentlig sektor. Velger du bilde bør det være på størrelse med et passfoto.
 • La det komme tydelig frem at du har/er like ved å få en Master i rettsvitenskap. Som nyutdannet setter du høyeste grad og utdanning øverst på CVen.
 • Hovedregelen er at du oppgir all informasjon i omvendt kronologisk rekkefølge. Husk datoer og årstall.
 • Neste punkt er din arbeidserfaring. Den er viktig og relevant selv om den ikke er juridisk. Beskriv kort hva du har/hadde ansvar for, og hva oppgavene besto i.
 • Verv og frivillig arbeid er neste punkt du kan ta med. Arbeidsgivere flest liker engasjerte medarbeidere.
 • Språkkunnskaper, IKT-kompetanse er også verdt å ta med. Fremhev og utdyp litt dersom stillingsannonsen etterspør dette.
 • Fritidsinteresser er relevant. Et par linjer om hva du gjerne gjør på fritiden er bra.
 • Dersom du har hatt permisjon eller har vært på lengre reiser kan du gjerne ta med dette også. Livserfaring er også erfaring.
 • «Referanser oppgis på forespørsel» kan du skrive helt nederst. Ha et vedlegg med referansene dine lett tilgjengelig.
 • Fremhev og utdyp det du mener er viktigst for hver enkelt jobb du søker på. Gjør det lettere for mottaker å bli nysgjerrig på deg slik at du kommer til intervju.
 • En til to sider er riktig lengde på en CV.
 • Husk korrektur. Lagre i PDF før du sender den fra deg.