Fire spennende oppgaver mottar mastergradsstipend

Publisert 11.03.2021

iStock.com/stockfour

Innen søknadsfristens utløp hadde vi mottatt 39 søknader, hvorav svært mange gode søknader.

Hovedstyret i Juristforbundet har nå vedtatt tildeling av mastergradsstipend for våren 2021. Hvert stipend er på kr. 25.000.

Her er de heldige mottakerne av mastergradsstipend og deres oppgavetemaer:

Oskar Vegheim:

«Avtaler om samdrift og samlokalisering i oppdrettsnæringen – samspillet mellom offentligrettslig reguleringslovgivning og privatrettslige kontraktsvilkår»

Martha Krogli Brygfjeld:

«Oppsirkulering av varemerkebeskyttede varer – En tolkning av varemerkeretten i lys av bærekrafthensyn»

Jonas Nilsen:

«Arbeidssøkers handlingsrom i møte med arbeidsgivers forsøk på innhenting av uberettiget informasjon i private ansettelsesprosesser»

Eirin Tinnesand:

«Den folkerettslige blindsonen – Sektormonisme og norske myndigheters adgang til universaljurisdiksjon i lys av HR-2020-1340-A («Fremmedkriger»)»

Mer informasjon om Juristforbundets mastergradsstipend finner du her.

Neste søknadsfrist er 10. september.