Kontingent

Kontingentsatser per år gjeldende fra 1. januar 2019, i henhold til vedtak i representantskapet i Norges Juristforbund 26. november 2016.

Kontingentfritak for permitterte pga koronakrisen

Er du permittert på grunn av koronakrisen får du kontingentfritak. Du kan registrere dette på Min Side, gi oss beskjed på e-post medlem@juristforbundet.no eller telefon 40 00 24 25.

 

Medlemskontingenten skal som hovedregel innbetales månedlig med AvtaleGiro. Dersom arbeidsgiver betaler kontingenten, er det mulig å få tilsendt giroblankett. Fra 1. januar 2017 ble det innført et papirfakturagebyr på kr. 30,-. 

Skattefradrag

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2019 kan du trekke fra inntil kr. 3850,- av din skattepliktige inntekt. Juristforbundet innrapporterer til skattemyndighetene den fagforeningskontingenten du har betalt direkte, forutsatt at du er registrert med personnummer hos oss.

Ordinær medlemskontingent, kr. 4944

- Yrkesaktive jurister
- Advokater og advokatfullmektiger
- Sykepenger
- Bor/jobber i utlandet – lønnes fra og skatter til Norge

Halv medlemskontingent, kr. 2472

- Redusert stilling inntil 50 %
- Halv kontingent første år etter avlagt master
- Juridiske studenter som ikke har studiet som hovedbeskjeftigelse
- Pensjonister og uføre i arbeid
- VA-jurist (vernepliktig akademiker med lønn), i inntil 19 mnd.
- Bor/jobber i utlandet – lønnes fra og skatter til utlandet

Redusert medlemskontingent kr. 612

- Rettshjelpere – første år
- Hjemmeværende
- Arbeidsavklaringspenger
- Påbygg studier og etterutdanning (studerer videre)
- Pensjonister og uføre (kun pensjon/uføretrygd)

Studentkontingent, kr. 300,-

- Juridiske studenter

Kontingentfritak, kr. 0,- 

- Arbeidssøkende 
- Ulønnet permisjon (tidsbestemt opptil ett år)
- Permittert