Verv en kollega

For hvert nye medlem du verver, mottar du et universalgavekort på 500 kroner. Frem til 31.12 får alle nye medlemmer gratis medlemskap ut året og innboforsikring i 6 måneder.

* Kampanjen gjelder yrkesaktive medlemmer.

Be den du verver om å krysse av for "jeg er vervet" og notere ditt navn under "ververs navn".

Innmeldingsskjemaet finner du her

 

Den enkleste måten å verve en kollega på, er nok å spørre om han/hun har tenkt på å bli medlem. Mange blir medlem først når de blir spurt. 

Her finner du en ferdigskrevet e-post du kan sende til potensielle medlemmer.

 

Hva kan du friste nye medlemmer med?
  • Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2021 kan du trekke fra inntil 3850.- av din skattepliktige inntekt. Vi rapporterer direkte til skattemyndighetene for deg hvis du er registrert med personnummer hos oss.