Lønnskalkulator

Hva tjener de du kan sammenligne deg med?

Lønnskalkulatoren er basert på svar fra Juristforbundets lønnsundersøkelse for 2023 dernesten 9000 medlemmer svarte. 

Av anonymitetshensyn vises resultater bare når det er fem eller flere respondenter i det aktuelle søket. For å øke sannsynligheten for at du får opp et resultat, ligger det 3 års intervaller på eksamensår. 

I tillegg til Juristforbundets lønnsstatistikk kan SSBs lønnsstatistikk være et godt supplement for å få en oppfatning av hva andre tjener. Det er imidlertid stor variasjon i hvor detaljert SSBs lønnsstatistikk er med hensyn til sektor, yrke og utdanningsnivå. Vi foreslår å se på relevant årslønn for heltidsansatte etter sektor og yrke, samt utdanningsfelt som omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Statistikken viser gjennomsnittsårslønn og spredning i lønn.