Huskeliste for arbeidsavtale

Foto: iStock.com/Rohappy

Har du barn som skal ha sommerjobb kan de benytte seg av Juristforbundets huskeliste for arbeidsavtale. 

Juristforbundet ønsker at barn og unge skal stå godt rustet til sitt første møte med arbeidslivet. Her finner du huskeliste for ungdom som skal ut i arbeidslivet og forslag til arbeidskontrakt, utarbeidet av Juristforbundets fagutvalg for arbeidsrett.

Den inneholder blant annet: 

  • hva en arbeidsavtale skal inneholde
  • regler for overtids- og helgedagsgodtgjørelse
  • rettigheter ved sykdom
  • hvilke rettigheter og plikter som gjelder i et ansettelsesforhold