Lønnsoppgjøret 2024

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at partene forhandler både økonomi og tariffavtaler.

Frontfaget

15. mars: NHO-forhandlingene starter.

25. mars kl 24:00 : Fristen for å komme til enighet i forhandlingene.

6. april kl 24.00 : Eventuell meklingsfrist.

Offentlig sektor

Helse

9. april: Oppstart forhandlinger
Forhandlingsfrist for lokale forhandlinger: Dato kommer

Stat
22. april : Oppstart forhandlinger
30. april kl 24:00 : Forhandlingsfrist

23. mai kl 24:00 : Evt meklingsfrist

KS
15. april : Oppstart forhandlinger
30. april kl 24:00 : Forhandlingsfrist

23. mai kl 24:00 : Evt meklingsfrist

Oslo kommune
22. april: Oppstart forhandlinger
30. april kl 24:00 : Forhandlingsfrist

23. mai kl 24:00 : Evt meklingsfrist

Samfunnsbedriftene
Oppstart forhandlinger: Dato kommer
Forhandlingsfrist: Dato kommer