Rettssikkerhetskonferansen 2023

Er rettsstaten i krise – hvor ille står det til? Er Russland en trussel mot norsk rettsstat, rettssikkerhet og demokrati? Og bør pressen få mer innsyn i straffesaker? Dette er noe av det vi spør om på årets Rettssikkerhetskonferanse onsdag 18. oktober.

Se opptak av Retssikkerhetskonferansen 2023

(Vi hadde dessverre tekniske problemer med strømmingen av årets konferanse. Opptaket er derfor delt opp, og lyd og bilde hakker litt under enkelte sekvenser.)  

Dette er noen av dem du får møte:

 • Beate Gangås, sjef for Politiets sikkerhetstjeneste

 • Adele Matheson Mestad, direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter

 • Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende

 • Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt

 • Frode Sulland, advokat/partner i Advokatfirmaet Sulland AS

 • Eskil Grendahl Sivertsen, spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt

 • Lars Erik Alfheim, førstestatsadvokat, leder av Oslo statsadvokatembete

 • Tonje Vang, lagmann, Borgarting lagmannsrett

 • Lars Roar Frøyland, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet, OsloMet

 • Sverre Bromander, President i Juristforbundet

 • Årets vinner av Rettssikkerhetsprisen (Lars Mikkel Tronsrud, Bjørn Olav Jahr, Halvard Sivertsen)

SE HELE PROGRAMMET


Tid
: 18. oktober kl. 1200-15.30
Sted: Gamle Logen, Oslo, og via strømming
Pris: Gratis

PÅMELDING


Lett servering og registrering fra kl. 11.30. Etter konferansen inviterer Juristforbundet deltakerne til baksnakk og et glass. Rettssikkerhetskonferansen blir strømmet direkte på Facebook.