Utdanner vi jurister for gårsdagens virkelighet?

Foto: Istock/stylephotography 

Juristforbundets Tech Forum og LILO (Legal Innovation Lab Oslo, det Juridiske fakultet, UiO) inviterte til seminar for å diskutere om den juridiske utdanningen svarer til de forventninger, behov og krav som følger med samfunnsdigitaliseringen. Arrangementet ble streamet og kan sees i tre deler.

Tid
Start: 01.02 kl. 16:00
Slutt: 01.02 kl. 18:00
 
Sted
Universitetet i Oslo - Domus Bibliotheca
Karl Johans gate 47, 0162 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
25.01 kl. 23:30

Del I:
Del II:

Del III:Utdanner vi jurister for gårsdagens virkelighet?

Samfunnsdigitaliseringen skjer i høyt tempo og medfører store endringer for så vel offentlig og privat sektor, som for den enkelte. Muligheter skal fremmes og utfordringer håndteres. Ikke sjelden rår en usikkerhet om hvordan eksisterende og nye rammebetingelser skal anvendes og utvikles for å ivareta forskjellige hensyn på best mulig måte.

Juristprofesjonen har en sentral rolle i denne sammenhengen og dagens jurister konfronteres ofte med kompliserte problemstillinger som forutsetter teknologisk forståelse og tverrfaglig kompetanse.
 
På seminaret stiller vi spørsmål om dagens juridiske utdanningsløp sikrer en profesjonsutvikling som svarer til de forventninger, behov og krav som følger med samfunnsdigitaliseringen. Representanter for de juridiske utdanningsstedene, offentlig sektor, næringslivet og studenter vil møtes for å blant annet diskutere følgende spørsmål:

 • Risikerer vi en situasjon hvor juristprofesjonen ikke er i stand til å fylle sitt demokratiske samfunnsansvar, ikke er i stand til å gi relevante råd til det offentlige, til bedrifter og borgere, på grunn av manglende digital forståelse og kompetanse?

 • Hvordan forholder jusstudentene seg til kravene om digital forståelse og kompetanse? Er de klar over de forventninger og kompetansekrav som samfunnsdigitaliseringen stiller? Og hvordan påvirker dette deres studievalg?

 • Hvordan bør den juridiske grunnutdanningen utvikles for å ivareta de kompetansekrav som stilles i det digitale samfunnet?

Program

Del I – Introduksjon

 • Velkommen – Joachim Benno (leder, Tech Forum)
 • Juristprofesjonens samfunnsansvar – Sverre Bromander (president, Juristforbundet)
 • Omstilling av den juridiske profesjonsutdanningen – Gidske Dekker-Olsen (student, Det juridiske fakultet, Oslo)
 • Et praktisk eksempel – Charlotta Kronblad (PhD & Post Doc, Stockholm School of Economics)

Del II – Panelsamtale offentlig og privat sektor

• Morten Brinker (AML Risk Manager, Fremtind)
• Rose van der Hilst-Ytreland (seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet)
• Håvard Holm (lagdommer, Borgarting lagmannsrett)
• Yuan Pan (seniorrådgiver/teknologijurist, NAV)
• Merete Smith (generalsekretær, Advokatforeningen)

Moderator: Silje Emilienne Aanderud-Larsen (medlem Tech Forum, seksjonssjef forretningsutvikling, NAV)

Del III – Panelsamtale universitetene

 • Jan-Ove Færstad (professor, Det juridiske fakultet, UiB)
 • Kristine Helen Korsnes (tidligere Prodekan, UiT)
 • Marianne Jenum Hotvedt (studiedekan/professor, Det juridiske fakultet, UiO)
 • Nasjida Noorestany sStudentsenterleder, CELL/Senter for erfaringsbasert juridisk læring)
 • Monica Viken (professor i rettsvitenskap, BI)

Moderator: Silje Emilienne Aanderud-Larsen (medlem Tech Forum, seksjonssjef forretningsutvikling, NAV)


Obligatorisk etterutdanning

Medlemmer av Advokatforeningen som deltar fysisk på arrangement i regi av Juristforbundet for å få etterutdanningstimer, må selv registrere dette på Advokatforeningens "Min side" eller selv holde oversikt over timene på annen måte. Bekreftelse vil bli sendt deltakerne etter endt arrangement. Husk å ta vare på dokumentasjon som invitasjon/program osv.

Kursnummer 239007