Pensjonisttreff: Forvaltningens forhold til borgerne - venn eller fiende?

Velkommen til pensjonisttreff på Juristenes Hus tirsdag 12. november.

Kveldens foredrag med Kristian Andenæs vil handle om:

«Forvaltningens forhold til borgerne - venn eller fiende? 

Fra et liv med jus og samfunnsvitenskap, rettshjelp, ikke-juristers rettsanvendelse og hva vi gjør med forvaltningens feil og mangler.»

Tid
Start: 12.11 kl. 17:00
Slutt: 12.11 kl. 20:00
Sted
Juristenes Hus AS
OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
06.11 kl. 12:00
Kort om kveldens foredragsholder

Kristian Andenæs var professor i rettssosiologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo til 2016 og er nå professor emeritus samme sted.

Hans forskning har særlig fokusert på rettshjelp, kommunikasjon og tolkebruk i domstoler og politi, velferdslovgivning, marginaliserte grupper og deres rettslige situasjon, ikke-juristers forståelse av og bruk av lovgivning. En rød tråd har vært offentlige myndigheters behandling av marginaliserte grupper.

Andenæs er medlem i rettshjelpslovutvalget, som skal avgi innstilling om ny rettshjelpslov våren 2020 og norsk deltaker i det globale forskningsprosjektet «Global access to justice – a new global survey». Han er i tillegg styreleder for Gatejuristen i Tromsø og styremedlem i Gadejuristen i København.

Ønsker du å lese mer om Kristian Andenæs, kan du gjøre det her.

Praktisk informasjon

Pris: Gratis
Servering: Smørbrød, kaffe og kake i sosialt samvær.

Kursnummer 2019906