Karrieretelefonen

Inger-Christine Lindstrøm, karriererådgiver, portrett

Noen ganger kan det være riktig å ta en prat med en profesjonell sparringspartner. Du kan få råd og innspill i alle faser i karrieren; fra CV og søknad, til intervju eller fremtidige mål i arbeidslivet.

Inger-Christine Lindstrøm er Juristforbundets faste karriererådgiver. Hun har erfaring som karriererådgiver både for Juristforbundets medlemmer og i andre sammenhenger. Hun har blant annet studert jus og HR-ledelse, og har vært leder og prosjektleder i ulike bransjer.

Hver samtale varer i inntil 45 minutter. Du får mulighet til å sende mail til rådgiveren med bakgrunnsinformasjon i forkant av samtalen.

I karrieresamtalen kan du for eksempel ta opp generell status for din karriere og videre mål, bruk av nettverk, samt spørsmål rundt CV og søknad, jobbsøkingsprosessen og jobbintervjuet.