Kurs og kompetanse

Kvinne holder kurs
Foto: iStock.com/izusek
Vi tilbyr møteplasser for faglig oppdatering, politisk debatt og nettverksbygging over hele landet gjennom våre kurs og arrangementer. I tillegg får våre medlemmer rabatt på relevant etter- og videreutdanning hos Juristenes Utdanningssenter (JUS).