Temaer for karrieresamtalen

Foto: iStock

Karrieretelefonen er et etterspurt og populært medlemstilbud for våre medlemmer. Vi satser på deg og din utvikling i arbeidslivet. I forbindelse med at du får avtalt tid for karrieresamtale kan du sende mail om hva du ønsker at din samtale skal handle om. På den måten får både du og rådgiver forberedt dere.

Vår erfarne karriererådgiver kan for eksempel hjelpe deg med spørsmål du har om:

Generell status for min karriere

Samtale med fokus på vurdering av erfaringer og oppnådde resultater i karriereforløpet så langt. Det vesentlige er å finne frem til så vel faglige som personlige sterke sider (hva man så langt har lykkes med i arbeidslivet). Formålet kan være å danne grunnlag for videre valg i eksisterende jobb eller i forbindelse med at en ønsker å søke ny jobb.

Jobbmål – hva ønsker du deg videre?

En avklaring, avgrensning og prioritering av fremtidige jobbmål er ofte en viktig forutsetning for å lykkes med å oppnå disse. Hva må til for å oppnå målene og ønskene? Hvilke fremgangsmåter kan benyttes? Innspill for å få et klarere bilde av personlige ønsker og verdier og forskjellige faktorer som vil spille inn. Innspill til hensiktsmessige aktiviteter for å komme nærmere målet du har satt deg.

Bruk av nettverk

Eget og andres nettverk er en særdeles effektiv informasjonskilde når det gjelder karriereplanlegging og jobbsøking, forutsatt at den håndteres på riktig måte. Hva er hensiktsmessig, og hvilke muligheter og begrensninger ligger i ”networking”?

CV og søknad

Hvordan gjør du egen kompetanse synlig og attraktiv på en best mulig måte i ditt skriftlige presentasjonsmateriale? Har du behov for et profesjonelt blikk på din egen CV, og noen innspill til hvordan du kan gjøre den mest mulig oversiktlig for mottaker?  Hva med søknadsbrevet? Innspill og tips på et området der det ikke finnes noen fasit.

Jobbsøkingsprosessen

Tips og innspill til deg som har bestemt deg for å bytte jobb, og som vet hva du ønsker å søke på. Planlegging og gjennomføring av aktiviteter, oppfølging og aktiviteter som hjelper deg mot målet. Innspill omkring søking på Internett og bruk av databaser.

Jobbintervjuet

Lenge siden sist du var på jobbintervju, eller begrenset erfaring fra jobbintervjuer? Du får innspill til hvordan være best mulig forberedt, slik at du får presentert deg og din kompetanse på en best mulig måte. Har du spørsmål omkring testverktøy og bruken av disse i forbindelse med intervjuer?

Rekrutteringsbransjen og ”headhuntere”

Hvordan arbeider rekrutteringsbransjen når de er inne i bildet i forbindelse med ledige stillinger? Råd og tips til deg om du får en telefonhenvendelse i forbindelse med search til en ledig stilling.