Tillitsvalgtstudium 2023

Nå kan du som tillitsvalgt søke om gratis studier ved Høyskolen Kristiania for 2023. Juristforbundets tillitsvalgte er den viktigste ressursen i forbundets arbeid for medlemmenes arbeidsvilkår og anseelse, og vi ønsker at du skal være godt forberedt til å møte ulike utfordringer du får som tillitsvalgt.

Inntil 30 erfarne tillitsvalgte får gratis studier over to semesteremner, hvor hvert emne gir 7,5 studiepoeng.

Samlingsdager:
Onsdag 30. og torsdag 31. august

Onsdag 22. og 23. torsdag november

Eksamen:
5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen

Dette er kursene du kan søke om:

Prosjekt og prosesstyring

Prosjekt- og prosesstyring er for deg som vil lære om prosjekt som en arbeidsform, om når det er hensiktsmessig å jobbe i prosjekt, og hvordan du organiserer prosessen i prosjektet.

Etter endt emne skal du ha grunnleggende kunnskap om ulike prosjekttyper. Du vil også lære hvordan du, gjennom bruk av metoder og verktøy, kan initiere, planlegge og gjennomføre ulike prosjekter på en effektiv måte.

Kurset er nettbasert; mer informasjon kommer.

Internkommunikasjon, kultur og tillit

Dette emnet gir deg en praktisk og teoretisk innføring i internkommunikasjon, hvor vi legger spesiell vekt på organisasjonskultur og tillit. Emnet vil sette deg i stand til å utvikle en plan for kommunikasjon innad i en organisasjon.

Målet er at du etter endt emne skal ha tilegnet deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som både setter deg i stand til å forstå det teoretiske fundamentet for internkommunikasjon og til å utvikle en plan for kommunikasjon innad i en organisasjon.

Kurset er nettbasert; mer informasjon kommer.

Søknadsprosess

Du kan søke på enten ett av temaene eller begge, men vi ønsker bare en søkeprosess, så alle som er interessert må søke nå selv om du ikke skal gå før til høsten.

Send en søknad til tillitsvalgt@juristforbundet.no og merk den med "Tillitsvalgtstudium". Spørsmål kan rettes til samme e-post-adresse.

Aktuelle tillitsvalgte skal ha gjennomført Juristforbundets grunnkurs og/eller ha opparbeidet seg et kompetansenivå og inneha erfaring i rollen som tillitsvalgt. Søkere som har bred tillitsvalgterfaring og har gjennomført Juristforbundets grunnkurs vil bli prioritert i søkeprosessen.