Tillitsvalgtstudium

Nå kan du som tillitsvalgt søke om gratis studier ved Høyskolen Kristiania. Juristforbundets tillitsvalgte er den viktigste ressursen i forbundets arbeid for medlemmenes arbeidsvilkår og anseelse, og vi ønsker at du skal være godt forberedt til å møte ulike utfordringer du får som tillitsvalgt.

Inntil 30 erfarne tillitsvalgte får gratis studier over to semesteremner, hvor hvert emne gir 7,5 studiepoeng.

Dette er kursene du kan søke om:

Forhandling og påvirkning

Forhandling og påvirkning gir en innføring i ulike teorier og prinsipper som inngår i planlegging, ledelse og gjennomføring av forhandlinger og påvirkning overfor ulike målgrupper, samt situasjonsanalyse, strategiutforming og prosesshåndtering. Fagansvarlig for dette emnet er Olav Johansen, høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon.

Samlingsdager:
Uke 5: tirsdag 30. og onsdag 31. januar
Uke 16: Onsdag 17. og torsdag 18. april

Eksamen:
3. juni - 4. juni

Retorikk og argumentasjon

Under emnet «Retorikk og argumentasjon» vektlegges klassiske retoriske virkemidler og analyseredskaper gjennom praktisk trening i argumentasjon, debatt, kommunikasjon og formidling. Mer informasjon kommer.

Søknadsprosess

Du kan søke på enten ett av temaene eller begge, men vi ønsker bare en søkeprosess, så alle som er interessert må søke nå selv om du ikke skal gå før til høsten.

Send en søknad til tillitsvalgt@juristforbundet.no og merk den med "Tillitsvalgtstudium". Spørsmål kan rettes til samme e-post-adresse.

Søknadsfrist: 12. november.

Aktuelle tillitsvalgte skal ha gjennomført Juristforbundets grunnkurs og/eller ha opparbeidet seg et kompetansenivå og inneha erfaring i rollen som tillitsvalgt. Søkere som har bred tillitsvalgterfaring og har gjennomført Juristforbundets grunnkurs vil bli prioritert i søkeprosessen.