Rådgivning

Trenger du rådgivning i forbindelse med ditt arbeid som tillitsvalgt? Kontakt oss, så hjelper vi deg.
Mette-Sofie Kjølsrød
Assisterende generalsekretær
Avdelingsleder Arbeidsliv
Mobil: 90 51 54 94
Rikke C. Ringsrød
Fagsjef lønn og arbeidsvilkår
Seksjonskontakt for JF – Stat
Mobil: 95 22 77 75
Erik Graff
Spesialrådgiver
Seksjonskontakt JF – Kommune
Mobil: 907 91 124
Michael J. H. Rummelhoff
Seniorrådgiver Advokatfullmektig MNA
Seksjonskontakt JF – Privat
Mobil: 99 64 75 99
Helene Dorans
Advokat MNA
Personvernombud
Mobil: 911 46 734