Hovedstyret

President:
Håvard Holm
Norges Juristforbund
Visepresident:
Katrine Bratteberg
Norges Juristforbund
Vara, president / visepresident / fritt valgte styremedlemmer:
Infotjenester AS
Styremedlemmer:
Anders Schrøder Amundsen
Den norske legeforening
Kirsten-Aase Bleskestad
Ringerike, Asker og Bærum tingrett - Dommere, rettssted Sandvika
Bergen kommune - Byombudet
Sverre Joachim Wiese Bromander
Kripos
Johannes Ørn Thorsteinsson
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet - Studiested
Tone Helén Brodal
Gjensidige Forsikring ASA, Oslo
Lars Marius Heggberget
Trondheim kommune - Kommuneadvokaten
Ansattes representant:
Hanne Eie Sudland
Norges Juristforbund
1. Varamedlem:
Jon Ole Bjørklund Whist
Norges Farmaceutiske Forening
Rannveig Sørskaar
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Kay André Brudvik Haugen
Bergen kommune - Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom
Marit Bjørånesset Frogner
Borgarting lagmannsrett - Dommere
Nasjida Noorestany
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet - Studiested
2. Varamedlem:
Ivar Kristian Iversen
Trøndelag tingrett - Dommere, rettssted Steinkjer
Ina Annett Grunnvåg
Mestergruppen AS
Are Andersen Skjold-Frykholm
Oslo politidistrikt - ENS - Enhet sentrum
Thale Blanck Torkildsen
Oslo kommune - Byrådsavdeling for næring og eierskap
Hanna Trondsen Misund
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det juridiske fakultet - Studiested