Kvinneutvalget

Kvinneutvalgets styre. Fra venstre Mira Tengesdal Torstenbø, Cecilie Carlstedt, Kristin Alseth Hansen, Farah Ali, Siri Kristiansen og Rebekka Nordli Markhus. Tor Viblemot var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Kvinneutvalget skal jobbe for å fremme innsikt og kunnskap om kvinnelige juristers vilkår i arbeidslivet. Utvalgene arbeider selvstendig innenfor vedtatte retningslinjer, prinsipprogram og satsningsområder. Ønsker du å vite mer om oss? Ta gjerne kontakt på e-post: farah.ali@nito.no

Leder:
Farah Ali
NITO - Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon
Styremedlemmer:
Kristin Alseth Hansen
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD)
Cecilie Carlstedt
Hovedorganisasjonen Virke
Siri Kristiansen
Regjeringsadvokaten
Tor Egil Viblemo
Mira Tengesdal Torstenbø
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Stavanger
Rebekka Nordli Markhus
Econa