Juristforbundets Fagutvalg - Forvaltningsrett

Styremedlemmer:
Lars Finholt Jansen
Statens vegvesen - Vegdirektoratet - Myndighet og regelverk
Ole Henrik Brevik Førland
Asker kommune, Kommuneadvokaten
Charlotte Børde
Statens sivilrettsforvaltning - Hamar