Fagutvalg for privatrett - JF-D

Fagutvalget for privatrett har konsentrert seg om å avgi høringsuttalelser for lovforslag på vegne av Den norske Dommerforening i utvalgte saker på privatrettens område.
Leder:
Norges Høyesterett - Dommere
Styremedlemmer:
Per Kaare Nerdrum
Oslo tingrett
Silje Karine Nordtveit
Hordaland tingrett - Dommere, rettssted Bergen
Vibeke Løvold
Borgarting lagmannsrett
Tove Merete Voldbæk
Oslo tingrett - Dommere, rettssted Oslo