Fagutvalget for etikk - JF-D

Utvalget fungerer på forespørsel eller etter eget initiativ som rådgiver i dommeretiske spørsmål. Medlemmene vil delta i debatter om dommeretikk, og vil også kunne bidra ved kurs og i undervisning om emnet. I tillegg arbeider utvalget med høringsuttalelser om etiske spørsmål generelt, og dommeretikk spesielt.
Leder:
Ingvald Falch
Norges Høyesterett - Dommere
Styremedlemmer:
Irene Utgaard Aasen
Oslo tingrett
Per Christian Arnesen
Vestfold tingrett - Dommere, rettssted Tønsberg
Lars Magnus Bergh
Frostating lagmannsrett - Dommere