Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen

Publisert 25.04.2019
Foto: iStock/bubaone
Juristforbundet inviterer deg til å foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen 2019. Prisens formål er å rette fokus mot rettssikkerhet for alle og i alle deler av samfunnet. Den skal vise at rettssikkerhet kontinuerlig må underbygges og utvikles som en forutsetning for rettsstaten og demokratiet.

Rettssikkerhetsprisen skal tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

  • Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
  • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
  • Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
  • Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Prisen er et stipend på 75 000 kroner som deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 16. oktober 2019.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen består av:

  • Anders Anundsen, advokatfullmektig i advokatfirmaet Lønnum DA, tidl. justisminister.
  • Eirin Eikefjord, journalist og kommentator i Bergens Tidende.
  • Anine Kierulf, ph.d., fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
  • Susann Funderud Skogvang, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett.
  • Jon Wessel-Aas, partner/advokat (H) i Advokatfirmaet Lund & Co DA, medlem av Advokatforeningens hovedstyre.


Forslag til kandidater sendes Juristforbundet, att: Jan Lindgren på e-post jl@juristforbundet.no, alternativt Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo.

Forslagene må inneholde kandidatens navn, kontaktinformasjon og en skriftlig begrunnelse.

Se statuttene for Rettssikkerhetsprisen

Se tidligere vinnere av Rettssikkerhetsprisen

Frist for nominering er 22. mai 2019.