Fersk rapport om presset mot rettsstaten i Polen

Publisert 12.09.2019

Polens Høyesterett i Warszawa. Foto: iStock.com/fotokon

Dr. Małgorzata Gersdorf ble presset ut av stillingen som førstepresident (justitiarius) i Polens høyesterett fordi hun forsvarte dommernes uavhengighet og ikke ville godta politisk styring av domstolene. Etter press fra EU fikk hun bli i embetet, men presset mot den polske rettsstaten fortsetter. Gersdorf holder foredrag om situasjonen på Rettssikkerhetskonferansen 16. oktober.

I fjor sommer sto 27 av 72 høyesterettsdommere i Polen overfor risikoen for å bli tvunget til å trekke seg fordi parlamentet, der presidentens parti har rent flertall, vedtok en ny lov om høyesterett som senket pensjonsalderen for høyesterettsdommere fra 70 til 65 år. Dette tiltaket gjaldt også førstepresidenten, selv om hun var midt i sitt åremål.

Dommernes kan søke presidenten om forlengelse av funksjonstiden med inntil tre år, men det er ikke fastsatt kriterier for presidentens avgjørelse, og det er ingen mulighet for en rettslig gransking av denne avgjørelsen.

Utover dette har regjeringspartiet, ifølge New York Times, stemplet Gersdorf og hennes meddommere som kommunister og obstruksjonister. Dessuten har det tatt kontroll over organet som utnevner landets dommere.

Europakommisjonen er av den oppfatning at disse tiltakene undergraver prinsippet om rettslig uavhengighet, inkludert dommernes uavhengighet av de andre statsmaktene. Ifølge kommisjonens nettsted oppfyller dermed Polen ikke sine forpliktelser i henhold til Den Europeiske Unions traktat. Presset fra EU fikk presidenten til å la dommerne fortsette.

I tillegg til Małgorzata Gersdorfs foredrag på Rettssikkerhetskonferansen, vil bl.a. riksadvokat Tor-Aksel Busch holde takkeforedrag etter å ha mottatt Rettssikkerhetsprisen.