Diskuterer forskning og jusstudiet med dekanene

Publisert 29.05.2019
Håvard Holm, Katrine Bratteberg og Pascual Strømsnæs på besøk hos dekan Karl Harald Søvig ved Det juridiske fakultet, UiB (foto: UiB).
Juristforbundet ønsker en tettere dialog med de juridiske fakultetene for å diskutere gjensidige bidrag til utviklingen av jusstudiet, juridisk forskning og fremtidens arbeidsmarked. Først ut var dekan Karl Harald Søvig i Bergen som i forrige uke fikk besøk av president Håvard Holm, visepresident Katrine Bratteberg og Pascual Strømsnæs fra Juristforbundet – Student.

Juristforbundet er opptatt av at fakultetene har gode rammebetingelser for juridisk forskning. Dette er nødvendig for å sikre oss kunnskap om hvordan lovverket og de juridiske institusjonene fungerer og preger samfunnet. Dessverre er forskningsbudsjettene i dag temmelig magre, og Juristforbundet ønsker en reell satsning på juridisk forskning fra myndighetenes side.

Innsikt i jusstudiet

Presidenten og visepresidenten er sammen med studentrepresentanten også interessert i å få innsikt i utviklingen av jusstudiet. De ønsker dessuten å vite mer om hvordan fakultetene går i dialog med lokale juridiske miljøer og arbeidsmarkedet for de kommende juristene. Sentrale spørsmål er utviklingen i arbeidsmarkedet og arbeidsgiveres nye behov for teoretisk og praktisk juridisk kompetanse, styrking av formidling og nye undervisningsformer, og muligheter for studentene til å få praktisk erfaring i løpet av studiet.

En annen viktig sak på agendaen i møtene med dekanene er Juristforbundets arbeid for å sikre lovbeskyttelse av tittelen «jurist» for kandidater med master i rettsvitenskap eller cand. jur. Her kom i hvert fall dekanen i Bergen med positiv respons.

I løpet av få uker skal også dekanene i Tromsø og Oslo få besøk.