Hvem fortjener Rettssikkerhetsprisen?

Publisert 19.03.2018
Foto: iStock.com/123ducu
Rettssikkerhet for alle og likhet for loven er kjerneverdier for alle jurister. Derfor vil Juristforbundet hedre personer eller organisasjoner som kjemper for de samme verdiene. Rettssikkerhetsprisen deles i år ut for 13. gang. Hvem bør få den?

Rettssikkerhetsprisens formål er å rette fokus mot rettssikkerhet for alle og i alle deler av samfunnet. Den skal vise at rettssikkerhet kontinuerlig må underbygges og utvikles som en forutsetning for rettsstaten og demokratiet.

Kriterier

Rettssikkerhetsprisen skal tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

  • Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
  • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
  • Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
  • Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Prisen er i år et diplom og et stipend på kr 75 000,- som deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 26. september.

Uavhengig jury

Juryen for Rettssikkerhetsprisen utnevnes av Juristforbundets hovedstyre, men er uavhengig av forbundet. For 2018 består den av:

  • Anders Anundsen, advokat, tidl. justisminister
  • Sven Ole Fagernæs, nestleder i Gjenopptakelseskommisjonen, tidl. regjeringsadvokat og sysselmann på Svalbard
  • Guri Hjeltnes, dr. philos, direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, professor II ved Handelshøyskolen BI
  • Anine Kierulf, ph.d, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
  • Jon Wessel-Aas, partner/advokat (H) i Bing Hodneland advokatselskap DA, styreleder i den norske avdelingen av Den internasjonale juristkommisjon (ICJ)

Foreslå priskandidater

Forslag til kandidater sendes Juristforbundet, att: Jan Lindgren på e-post jl@juristforbundet.no, alternativt Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo. Forslagene må inneholde kandidatens navn, kontaktinformasjon og en skriftlig begrunnelse.


Frist for nominering er 18. mai 2018

Les mer om Rettsikkerhetsprisen