Juristforbundet Kommune - Meld inn delegater

Innkalling til årsmøte i Juristforbundet – Kommune (JF-K), januar 2023

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte for JF-K etter § 4 i seksjonens vedtekter. Årsmøtet er tidligere utsatt grunnet pandemien og deretter fordi det var mange kurs og konferanser i JF-regi denne høsten. Styret i JF-K har tidligere fått fullmakt av medlemmene for å endre tidspunktet.

Meld inn delegater

Tid
Start: 25.01 kl. 12:00
Slutt: 26.01 kl. 14:00
Sted
Radisson Blu Atlantic Hotel
Olav V'S Gate 3, 4002 STAVANGER
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
10.01 kl. 12:00

Det ordinære årsmøte skal behandle:

  1. Styrets beretning
  2. Styrets forslag til handlingsplan
  3. Valg av styrets leder, nestleder, fire øvrige styremedlemmer, fire varamedlemmer og valgkomité på tre medlemmer
  4. Valg av representanter til ordinært representantskapsmøte i Juristforbundet, jf. Juristforbundets vedtekter §§ 3-1-1 og 3-2-1
  5. Andre saker på dagsordenen

Det vil bli lagt frem et justert forslag til vedtekter for seksjonen på årsmøtet. Forslaget vil bli utsendt i god tid før møtet og innenfor gjeldende frister.
Foreningene kan melde inn andre saker de ønsker behandlet senest tre uker før årsmøtet, dvs. senest onsdag 4. januar 2023.

Hvem møter?

Følgende skal møte fra de kommunale foreningene:
Foreninger med 10-40 medlemmer møter med èn representant
Foreninger med 41-150 medlemmer møter med to representanter
Foreninger med 151-250 medlemmer møter med tre representanter
Foreninger med mer enn 250 medlemmer møter med fire representanter
Grupper med færre medlemmer enn 10 medlemmer kan slå seg sammen for på den måten å oppnå felles representasjon.
I tillegg møter medlemmene i styret i JF-K.

Årsmøtet kombineres med tillitsvalgtkonferanse som er åpen for alle tillitsvalgte i JF-K. På samlingens første dag blir det fagkonferanse for alle møtende med et spennende fagprogram. Vi vil sende ut programmet for første dag så snart det er endelig utarbeidet.

Her kan du melde deg på fagkonferansen

På dag to avholdes årsmøtet i JF-K. Representantene fra foreningene vil da ha tale, forslags- og stemmerett. Samtidig inviteres alle tilstedeværende tillitsvalgte på samlingen til å delta som observatører.

Dette betyr at foreningene kan melde på flere deltakere enn det antall utpekte representanter de kan sende fra foreningen. Alle møtene må imidlertid ha status som «tillitsvalgte» eller «organisasjonstillitsvalgte» (f.eks. styremedlemmer i foreningene).

Påmelding

Vi ber om at foreningene melder på:
A) De som skal møte som utpekt/e representant/er fra foreningene
B) Øvrige tillitsvalgte fra foreningene

Oppgi samtidig her om du er utpekt representant fra foreningen (kategori A) eller ordinær tillitsvalgt (kategori B).

JF-K tar forbehold om at plasser under del B kan bli fordelt for å sikre bredest mulig deltakelse. Påmeldte i kategori A er sikret plass.

Deltakere vil få bekreftet sin deltakelse umiddelbart etter svarfristen. I denne forbindelse vil de også få informasjon om bestilling av billetter, prosjektnummer osv.

Vi ønsker vel møtt til tillitsvalgtkonferanse og årsmøte!

Vennlig hilsen styret i JF-K