Topptillitsvalgtsamling i København

Foto: iStock.com/VividaPhoto

Juristforbundet – Stat inviterer til Topptillitsvalgtsamling i København.

Vi ønsker å gjenta suksessen fra tidligere år, og er så glade for at vi kan legge høstens topptillitsvalgtsamling til København!

Topptillitsvalgtsamlingene er for alle som er foreningsledere eller hovedtillitsvalgte for Juristforbundet i sin etat.

Tema for samlingen er forberedelse til årets lønnsforhandlinger. Vi ser frem til nyttig erfaringsutveksling og diskusjon. Like viktig som det faglige er at vi knytter kontakter på tvers av foreninger og kontaktsteder.

Tid
Start: 25.09 kl. 18:00
Slutt: 27.09 kl. 15:00
 
Sted
Villa Copenhagen
Tietgensgade 35-391704 København V, DANMARK
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
01.09 kl. 14:00

 

Samlingen vil vies til innlegg fra egne foreninger og kontaktsteder, og vi vil legge til rette for tid til diskusjon i plenum. I tillegg til det faglige, gleder vi oss til god mat og drikke, og felles opplevelser som vi håper bidrar til å styrke topptillitsvalgtkollegiet.

Kursplasser


Det vil være 30 plasser på samlingen. Deltakerne forutsettes å falle innenfor de som defineres som Topptillitsvalgtkollegiet. Det vil legges vekt på at flest mulig ulike medlemsforeninger får delta, og at de som forhandler på vegne av flest medlemmer vil kunne bli gitt prioritet. Blir det stor pågang vil vi søke utvide antall plasser.

Topptillitsvalgtskollegiet


Topptillitsvalgtprogrammet er et tilbud til Topptillitsvalgtkollegiet. Topptillitsvalgtkollegiet består av seksjonsstyret i JF – Stat og lederne for medlemsforeningene og kontaktstedene. Nestlederne får delta om lederne ikke kan. Dersom leder ikke kan så oppfordrer vi dere til å sende nestleder. 
Medlemmene i seksjonsstyret møter på vegne av det vervet, så de foreningene som de representerer får delta med en annen på foreningens vegne.

Foreninger


I tillegg må vi hensynta at medlemsforeningene har forskjellig størrelse. Alle medlemsforeninger som representerer flere enn 200 får en ekstra representant for hvert 200 medlem til Topptillitsvalgtsamlingen om plassen tillater. Dersom vi må prioritere skal vi først prioritere at alle de ulike medlemsforeninger og kontaktsteder får plass. Dersom en medlemsforening melder på flere representanter, må leder for medlemsforeningen sende en prioritert rekkefølge til sverre.bromander@gmail.com

Praktisk informasjon


Topptillitsvalgtsamlingen er ment å være et tilbud som forener våre topptillitsvalgte. Her skal oppmerksomheten særlig rettes mot erfaringsutveksling, kompetanseoverføring og nettverksbygging. Samtidig skal det være et opplæringstilbud om kompetanse og kunnskap som ikke finnes i det tradisjonelle utdanningstilbudet, målrettet mot vervet som fagforeningsleder. Og så skal disse samlingene gi seksjonsstyret anledning og mulighet til å ha en tett dialog med, lufte problemstillinger for og få innspill fra lederne for medlemsforeningene og kontaktstedene. Vi forutsetter at deltagere deltar på hele arrangementet.

Programmet vil bli ettersendt.

Forslag til reise: vil ettersendes
Reiseutgifter: Vi dekker overnatting og flyreiser eller andre reiseutgifter. Flybillett bestilles på vanlig måte, men skal ikke bestilles før man har fått bekreftet plass.

Kursnummer: 2022635

Med hilsen
Sverre Bromander
Leder Juristforbundet – Stat
Tlf: 97069057