HTA og lokale forhandlinger

Kvinne foreleser på kurs

Foto: iStock.com/Rawpixel

Kurset er en del av Juristforbundets grunnopplæring for tillitsvalgte. Det er beregnet på de tillitsvalgte som skal delta i lokale forhandlinger.

Kurset har stor betydning for forståelsen av avtaleverket som ligger til grunn for forhandlingssystemet i staten.

Presentasjonen "Når du kommuniserer med arbeidsgiver"
finner du her.

Tid
Start: 24.08 kl. 10:45
Slutt: 26.08 kl. 14:00
Sted
Støtvig Hotel AS
Larkollveien 801, 1560 LARKOLLEN
Pris
Medlemspris: 0,-
Studentpris: 0,-
Påmeldingsfrist
15.06 kl. 15:00

 

Målet med kurset er å lære opp tillitsvalgte i statlig sektor til å kunne gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i egen virksomhet.

Kursets første del er teoretisk og inneholder en gjennomgang av:

  • Lønnssystemet i staten
  • Aktuelt regelverk
  • Forhandlingssystemet i staten
  • Forberedelse til og gjennomføring av lokale forhandlinger

Den andre delen er praktisk. Her får deltagerne selv ansvaret for å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i en gitt virksomhet i form av et forhandlingsspill.

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Det arrangeres felles busstransport tur/retur hotellet fra Oslo Bussterminal.

Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest to uker før kursstart.

Kursnummer 2022653