Arbeidsrett I - digital deltakelse

Foto: iStock.com/skynesher

Arbeidslivet reguleres av flere rettsregler som utledes fra lover, forskrifter, tariffavtaler, rettspraksis og ulovfestede regler.

Kunnskap om sentralt regelverk innenfor arbeidsretten vil sette våre tillitsvalgte i bedre stand til å utøve rollen som tillitsvalgt, samt skape en helhetlig forståelse for samspillet mellom aktørene på arbeidsplassen.

Tid
Start: 11.03 kl. 09:00
Slutt: 12.03 kl. 13:00
Sted
Digitalt
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
01.03 kl. 13:00

Grunnkurs i arbeidsrett tar sikte på å gi deltakerne en generell innføring i arbeidsrettslige regler. Kurset tar sikte på å gi en basiskompetanse og derfor være et grunnlag for våre øvrige kurs for tillitsvalgte. I tillegg har vi valgt ut noen aktuelle tema med utgangspunkt i generelle arbeidsrettslige problemstillinger.


Tema på dette kurset vil være:

  • Aktuelle rettskilder i arbeidsretten

  • Innføring i arbeidsgivers styringsrett

  • Oppsigelse i prøvetid

  • Midlertidig tilsetting

  • Kommunikasjon og oppfølging i utfordrende arbeidssituasjoner

  • Regelverket rundt trakassering/mobbing i arbeidsforhold

 

Kurset er i utgangspunktet tilpasset alle sektorer, men vil ha særlig interesse for tillitsvalgte i offentlig sektor.


Kursnummer: 2021657