Tillitsvalgte for Akademikerforeningene innen Virke/HUK - fysisk deltakelse

Akademiker-foreningene – Legeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, NITO, Juristforbundet m.fl. – avholder felles Tillitsvalgtkurs 1.-2. september 2021. Felles Tillitsvalgtkurs har blitt avholdt hvert år fra 2013.

Et ønsket delmål ved kurset er at tillitsvalgte kan høste impulser fra hverandre, både fra andre tillitsvalgte i samme organisasjon og fra tillitsvalgte i andre organisasjoner. Det kan forhåpentligvis også skape kontakter til nytte i videre tillitsvalgtarbeid. 

Tid
Start: 01.09 kl. 10:30
Slutt: 02.09 kl. 12:00
Sted
Soria Moria Hotell og konferansesenter
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
06.08 kl. 12:00


Til de som har deltatt på tidligere kurs: Neste kurs kommer til å ha noen likhetstrekk med de forrige, men med en del endringer både når det gjelder opplegg, temaer og foredragsholdere. Vi tar sikte på at dere skal oppleve at deltakelse på kurset er nyttig til tross for deltakelse på tidligere felleskurs. 

Foreløpige temaer for kurset er:

  • Oppsummering av de sentrale forhandlingene
  • Lokale forhandlinger; gjennomføring, tips og råd, erfaringsutveksling, hvordan er det for tillitsvalgt  å forhandle?
  • Kort om økonomiske begrep i forhandlinger
  • Hva skjer hvis man ikke blir enig i lokale forhandlinger?
  • Arbeidstid
  • Rettigheter og plikter i en pandemi
  • Hjemmekontorforskriften

 

Vi tar forbehold om at det vil kunne bli gjort endringer i temaene og programmet. Programmet finner du her.


Grunnet koronasituasjonen er det noe usikkerhet om vi kan gjennomføre kurset. Foreløpig er kurset planlagt to dager i perioden 1.-2. september 2021.på Soria Moria Hotell - http://www.soriamoria.no/.

Dersom situasjonen ikke tillater at vi gjennomfører fysisk kurs vil vi vurdere å utsette eller avlyse.

Vi må også ta forbehold om at det er tilstrekkelig påmeldte deltagere for gjennomføring av kurset.

Kurset starter kl. 10.30 den 1. september og vi avslutter med lunsj fra kl. 12.30 - 13.30 den 2. september.

Praktisk informasjon:

Sekretariatet i Legeforeningen vil sørge for hotellrom (enkeltrom) for overnatting mellom de to kursdagene.

Hver kursdeltaker må selv sørge for å bestille reisen tur/retur Oslo. Grunnet den usikre situasjonen ber vi dere avvente med å bestille transport.

Fordi det er begrenset antall kursplasser, kan vi dessverre ikke garantere at alle påmeldte får anledning til å delta. På dette kurset gjelder ikke først til mølla-prinsippet.

Kursnummer: 2021302