Forhandlingsteknikk

Foto: iStock.com/alvarez

Et intensivt kurs for tillitsvalgte i alle sektorer der deltakerne lærer å forhandle målrettet og effektivt.

Deltakerne får testet ut egne ferdigheter og utviklet disse videre.

Tid
Start: 06.05 kl. 10:00
Slutt: 07.05 kl. 14:00
Sted
Thon Hotel Vettre
Konglungvn. 201, 1392 Vettre
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
23.03 kl. 15:00


Kurset veksler mellom gjennomgang av forhandlingsteori/forhandlingsteknikk og praktiske øvelser. Det legges opp til mye bruk av simuleringsøvelser der deltakerne selv skal gjennomføre ulike typer forhandlinger.

Kurset er generelt i formen, dvs. det fokuserer på alle typer forhandlinger.
Det kan være en fordel å ha gjennomgått innføringskursene som Juristforbundet tilbyr før man melder seg på dette.

Vi legger vekt på å skape en trygg og åpen atmosfære på kurset. Deltakerne skal få prøvd ut sine ferdigheter, og de får konstruktiv tilbakemelding. Det legges betydelig vekt på egeninnsats fra dem som er med.

Avslutningstidspunkt første dag kan variere. 
Det er en forutsetning for å delta på kurset at alle deltakerne er til stede fra start til slutt.

Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger. Det er derfor begrenset til 24 deltakere. Kurset gjennomføres med forbehold om at det er mulig ut fra gjeldende smittevernsregler.

Dette kurset forutsetter fysisk deltakelse. Hvis det ikke kan gjennomføres i mai ut fra gjeldende bestemmelser for smittevern blir det utsatt til etter sommeren. Påmeldte vil få reservert plass til et eventuelt utsatt kurs.

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis.
Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte.

Kursnummer 2021652