Dagskonferanse: lokale forhandlinger i KS og Samfunnsbedriftene


Samfunnsviterne og Juristforbundet inviterer tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene til dagskonferanse om lokale forhandlinger, 22. september på Thon Conference i Oslo. 

Tid
Start: 22.09 kl. 10:00
Slutt: 22.09 kl. 16:00
Sted
Thon Conference Universitetsgaten
Universitetsgata 26, 0162 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
21.09 kl. 09:00

Dagskonferansen forbereder de tillitsvalgte til lokale forhandlinger – herunder tariffoppgjøret 2020, sentrale forhandlinger, erfaringer fra tidligere oppgjør, forberedelser til og gjennomføring av lokale forhandlinger, tallgrunnlag, kravprosess, økonomi, innretning og virkemidler med mer.

Smitteverntiltak og mulighet for å delta digitalt

Vi følger gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette nødvendige smittevernstiltak på våre kurs. Hvis du ikke har anledning til å møte fysisk, vil det være mulig å delta digitalt. Hvis du melder deg på kurset og vil delta digitalt skriver du i kommentarfeltet: "ønsker å delta digitalt".

Det er 30 fysiske plasser på konferansen.

Praktisk informasjon

Juristforbundet dekker konferanseavgift, reise og kost på konferansen. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ca 20. august.

Målgruppe: Tillitsvalgte i virksomheter i KS og Samfunnsbedriftene
Kursnummer: 2020702

Program: legges ut så snart det er klart