Forhandlingsteknikk

Foto: iStock.com/alvarez

Dette er et intensivt kurs for tillitsvalgte i alle sektorer, hvor deltakerne lærer å forhandle målrettet og effektivt.

Vi følger Folkehelseinstituttets råd, og det er dermed en begrensning på 26 deltakere på dette kurset.

Tid
Start: 22.10 kl. 10:00
Slutt: 23.10 kl. 14:00
Sted
Thon Hotel Vettre
Konglungvn. 201, 1392 Vettre
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
03.07 kl. 15:00

Intensivt kurs

Et intensivt kurs for tillitsvalgte i alle sektorer der deltakerne lærer å forhandle målrettet og effektivt. Innledningsvis gis en teoretisk og strategisk innføring i forhandlingsprosessen. Dette følges opp med øvelser og praktisk trening. Deltakerne får testet ut egne ferdigheter og utviklet disse videre.

Kurset veksler mellom gjennomgang av forhandlingsteori/ forhandlingsteknikk og praktiske øvelser. Det legges opp til mye bruk av simuleringsøvelser der deltakerne selv skal gjennomføre ulike typer forhandlinger. Kurset er generelt i formen, dvs. det fokuserer på alle typer forhandlinger. Det kan være en fordel å ha gjennomgått innføringskursene som Juristforbundet tilbyr før man melder seg på dette.

Vi legger vekt på å skape en trygg og åpen atmosfære på kurset. Deltakerne skal få prøvd ut sine ferdigheter, og de får konstruktiv tilbakemelding. Det legges betydelig vekt på egeninnsats fra dem som er med. Avslutningstidspunkt første dag kan variere. Det er en forutsetning for å delta på kurset at alle deltakerne er til stede fra start til slutt.

Praktisk informasjon

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Eventuelt forfall må meldes snarest mulig.

Kurskode: 2020656

Spørsmål rettes til: kursdeltager@juristforbundet.no / 915 55 268