Kurs i ansettelsesprosesser for tillitsvalgte og ansattesrepresentanter i staten

iStock | Fizkes
Velkommen til kurs i ansettelsesprosesser 14.-15. november. Kurset er praktisk for våre medlemmer som sitter som ansattesrepresentant i innstillings- og ansettelsesråd i statlige virksomheter.
Tid
Start: 14.11 kl. 10:45
Slutt: 15.11 kl. 13:50
Sted
Son Spa
Hollandveien 30, 1555 SON
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
20.09 kl. 15:00
Tilsettingsprosesser

Kurset er praktisk for våre medlemmer som sitter som ansattesrepresentant i innstillings- og ansettelsesråd i statlige virksomheter. Tillitsvalgte som jobber med spørsmål om tilsetting oppfordres til å delta. Kurset kan også være aktuelt for tillitsvalgte i større kommuner med samme tilsettingsprosesser som staten.

På dette kurset lærer du om:

• Regelverket i tilsettingsprosesser
• Rollen som tjenestemannsrepresentant. Mulighet for påvirkning og delaktighet ved utforming av kunngjøringstekst, intervju, vurdering av søkere og innstilling
• Likebehandling ved ansettelse
• Kvalifikasjonsprinsippet

Undervisningen foregår ved foredrag og aktiv deltagelse med tid til spørsmål og diskusjon omkring de temaer som behandles.

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Kurset arrangeres i samarbeid med Samfunnsviterne og Samfunnsøkonomene. Kurskode: 2019693.

Spørsmål: kursdeltager@juristforbundet.no