Nettverk

Juristforbundet har etablert nettverk over hele landet. Nettverkene arrangerer lokale Juristforum og nettverksmøter med relevante tema, interessante foredragsholdere og sosialt samvær.

Juristnettverkene arrangerer også Juristdagen der medlemmer står på stand og svarer på spørsmål om juridiske tema fra publikum.

Lokale nettverkskontakter:

Tromsø: Benedikte Rørvik Nilsen
benedikte.rorvik.nilsen@tromso.kommune.no 

Harstad: Erik Furevik 
erik.furevik@dsb.no 

Hamar: Anne Kristin Ofstad
juristnettverkinnlandet@gmail.com 

Bodø: Øyvind Arntzen
oyvind.arntzen@bodo.kommune.no 

Kristiansand: Bjarte Mjåseth
bjarte.andre.mjaaseth@gmail.com

Trondheim: Gisle Bjørnø 
gisle.bjorno@bdo.no 

Molde: Anita Borlaug 
anita.borlaug@skatteetaten.no 

Bergen: Inger-Lise Oen Hellesund Sæle  
ingerlise.saele@gmail.com

Sandefjord: Anders Søtorp 
as@skaunadvokat.no

Stavanger: May Kristin Rønsen 
maykristin.ronsen@skatteetaten.no 

Alta: Torbjørn Saggau Holm 
juristnettverketalta@gmail.com 

Fredrikstad: Rune Grundekjøn 
rune.grundekjon@finanstilsynet.no

Telemark: Ingrid Helene Ramsfjord
iramfjord@gmail.com

 

Har du spørsmål, kan du kontakte ditt lokale nettverk eller sekretariatet for ytterligere informasjon.

Kontaktperson i sekretariatet

Trond Egil Hustad Jakobsen
Fagsjef arrangement
Mobil: 906 67 371