Henger vi med i europeisk digitalisering?

Stikker Norge hodet i sanden mens Europa digitaliseres? Hvordan unngå et nasjonalt juridisk vakuum? Disse spørsmålene stilte Juristforbundet Tech Forum under Arendalsuka 2023.

Norges nasjonale digitaliseringsstrategi skal etter planen være klar i løpet av første halvår 2024. Parallelt jobbes det med dette på EU nivå. Mens Norge skal gjennomføre EUs digitaliseringspolitikk, skjer dette ofte med begrenset debatt om nasjonalt handlingsrom. Behovet eller muligheten for nasjonale tilpasninger for å fremme norsk næringsliv og norsk syn på policyområdet, er sjelden opp til en bred og synlig offentlig debatt.

Har vi et nasjonalt juridisk vakuum?Har norske bedrifter nødvendige rammebetingelser for å delta i Europas digitale transformasjon, utvikle og benytte seg av innovative teknologiske løsninger? Hvilke krav stiller dette på den kommende nasjonale digitaliseringsstrategien?

  • Velkommen v/Joachim Benno, leder Tech Forum
  • Innledning v/Rozemarijn van der Hilst-Ytreland, seksjonssjef Digdir og medlem Tech Forum
  • Debatt

I panelet:

  • Moderator: Frode Ettesvoll, CEO Compose Software og medlem Tech Forum

  • Eirik Andreassen, Manager Digital Norway/Toppindustrisenteret

  • Jonas Engestøl Wettre, prosjektleder Teknologirådet

  • Gunn Karin Gjul, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  • Morten Irgens, spesialrådgiver OsloMet/prorektor Høyskolen Kristiania

  • Torkil Vederhus, partisekretær MDG